button sportnieuws wistjedat sportindex terdekking inthepicture keuringen evenementen tekoop
button stammoeder wieis sportpony keuringspony hengsten fotoboek medisch links

Evenementen

Regelmatig worden er leuke evenementen georganiseerd betreffende de New Forest pony en paarden in het algemeen. Wij houden u natuurlijk graag op de hoogte dus heeft of weet u een evenement geef deze dan aan ons door en wij plaatsen het op de site. Ook foto's zijn van harte welkom.

Natuurlijk kunt u ook een verslagje aan ons sturen over hoe het evenement is verlopen, ook dit plaatsen wij graag en uiteraard met foto's.

 
28 november najaarsvergadering afd. Zuid


Dorpshuis het Zijl
Vinkel

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen voorjaarsledenvergadering 29 maart 2017

4. Verslag vanuit de fokraad (Herbert Hoedemakers)

5. Verslag vanuit het AB (Eva Eigenhuijsen)

6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen

7. Terugblik activiteiten 2017 Regio Zuid

·         Rondje stamboekopname aan huis

·         Stamboekopname nieuwe stijl Westdorpe en Sint Oedenrode

·         Regionale keuring Hoofddorp (zie ook evaluatie keuringen door de fokraad)

8. Activiteiten 2018 Regio Zuid

·         Rondje stamboekopname aan huis

·         Stamboekopname nieuwe stijl Westdorpe

·         Stamboekopname nieuwe stijl Sint Oedenrode en Regionale keuring Zuid

·         Buitenrit

9. Voorstellen ter bespreking

10. Hoe verder m.b.t. het bestuur van de regio Zuid

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

1 december najaarsvergadering afd. West

Kantine Voetbalvereniging ’t Vliegdorp

Adres
Kerklaan 10
3712BG Huis ter Heide

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen voorjaarsledenvergadering 30 maart 2017
 4. Verslag vanuit de AB en fokraad (Yolanda Bonouvrié)
 5. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 6. Terugblik activiteit 2017 Regio West
 • Stamboekopname nieuwe stijl + regionale keuring
 1. Activiteiten 2018 Regio West
 2. Voorstellen ter bespreking
 3. Voordracht fokraad
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

U kunt vergaderstukken opvragen via bianca_hoekstra@hotmail.com of paul.schuiling@casema.nl

 

11 december najaarsvergadering afd. Oost

Hervormd Centrum Het Hooge Pad

Adres
Papenberg 5
7361BR Beekbergen

Agenda (concept):

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering 23 maart 2017
 4. Verslag vanuit de fokraad
 5. Verslag vanuit het AB
 6. Verslag vanuit gezamenlijk overleg AB/fokraad/regiobesturen
 7. Voorstellen vanuit de regio
 8. Terugblik op stamboekopnamen, keuringen
 9. Activiteiten komend seizoen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Regiobestuur Oost van het NNFPS; nf.oost@hotmail.com.


 

.